Bij het openen van nieuwe pagina's kunnen wij niet garanderen dat VoiceOver bovenaan de nieuwe pagina start met voorlezen. Om er zeker van te zijn dat u bovenaan de pagina begint, veeg op een nieuwe pagina met twee vingers omhoog om VoiceOver bovenaan te laten beginnen.

Hoe toegankelijk vind je de openbare voorzieningen in je gemeente?

Door 10 korte vragen te beantwoorden help je om de gemeente toegankelijker te maken voor jou! Wees zo eerlijk mogelijk, ook als je kritische punten hebt.

Je profiel