Bij het openen van nieuwe pagina's kunnen wij niet garanderen dat VoiceOver bovenaan de nieuwe pagina start met voorlezen. Om er zeker van te zijn dat u bovenaan de pagina begint, veeg op een nieuwe pagina met twee vingers omhoog om VoiceOver bovenaan te laten beginnen.

Papendrecht

Papendrecht werkt aan de toegankelijkheid van:

Foto's

Praktische informatie

Papendrecht is van oorsprong een typisch dijkdorp in het zuiden van de Randstad met inmiddels circa 33.000 inwoners. Gelegen aan drukbevaren drierivierenpunt waar de Beneden-Merwede, Noord en Oude Maas samenkomen. In Papendrecht is het fijn wonen, werken en recreëren. Het is rijk aan (sport)verenigingen, vrijwilligers, natuur, kunst, cultuur en bedrijven, waarvan enkele wereldwijde multinationals in de maritieme en luchtvaartbranche. 

Water speelt een belangrijke rol in de historie van Papendrecht. Van oudsher leverden Papendrechters een voortdurende strijd met het (rivier)water. Daarnaast wisten en weten zij met veel doorzettingvermogen, creativiteit en samenwerking ook steeds weer de gunstige kanten op het gebied van werkgelegenheid, handel en vervoer te benutten. 

Locaties