Bij het openen van nieuwe pagina's kunnen wij niet garanderen dat VoiceOver bovenaan de nieuwe pagina start met voorlezen. Om er zeker van te zijn dat u bovenaan de pagina begint, veeg op een nieuwe pagina met twee vingers omhoog om VoiceOver bovenaan te laten beginnen.

Gemeente Ridderkerk is niet aangesloten bij Ongehinderd. Help ons om de toegankelijkheid van deze gemeente in kaart te brengen.

Gemeente Ridderkerk beoordelen